Integritetspolicy för Moderlogen i Sällskapet Par Bricole

Skyddet av dina personuppgifter är av största vikt för oss. Vi kommer att använda information som kan identifiera dig som du väljer att tillhandahålla oss eller som samlas in genom din användning av hemsidan endast i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Denna integritetspolicy anger typ, omfattning och ändamål med insamlandet, behandlingen och användningen av de personuppgifter som du väljer att dela med dig av när du besöker och/eller som kan överföras via Par Bricoles hemsida. Observera att det inte är ett krav att du lämnar ut personuppgifter för att du ska kunna använda vår hemsida. Varje Broder vars uppgifter samlas in, registreras eller används av Par Bricole, har rätt att få veta bland annat hur informationen lagras, används och överförs, samt har rätt att få åtkomst till och kontrollera användningen av denna information (från och med den 25 maj 2018 enligt den allmänna dataskyddsförordningen, nedan ”GDPR”). Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person i livet, såsom namn, e-postadress, telefonnummer eller liknande. Mer information om din rätt till tillgång, rättelse och radering m.m. av personuppgifter som vi behandlar, hur du tillvaratar dina rättigheter, samt våra kontaktuppgifter, se nedan. Personuppgiftsansvarig enligt lagen är Sällskapet Par Bricole. Vår tillsynsmyndighet är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med denna integritetspolicy eller tillämpliga lagar och förordningar har du rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen. Genom att besöka vår hemsida godkänner och samtycker du till den behandling och de förfaranden som beskrivs i denna policy.   Information som samlas in genom användning av vår hemsida och användning av informationen Kontaktformulär Vår hemsida ger dig möjlighet att få [...]

Hemsidan uppdaterad

Under våren har arbetet med hemsidan fortskridit och jag kan gladeligen rapportera att hemsidan numera är säker. Ja det står så i alla fall uppe i adressraden när man besöker denna webbplats. Det kommer sig av att all kommunikation till och från hemsidan numera är chiffrerad med hjälp av ett krypteringscertifikat. Praktiskt innebär detta att t.ex. information som skickas till webbplatsen i form av formulärtext ej kan läsas av tredjepart. En annan fördel med att använda ett krypteringscertifikat är att ParBricole.se kommer få en viss favör i Googles sökalgoritmer. Andra ändringar innefattar bland annat ett antal felrättningar och en mer synliggjord sökfunktion längst ned på samtliga sidor. Pröva den gärna! Par Bricoles hemsida förvaltas av Ordens Informations Collegium, har du som läser detta frågor eller synpunkter på vår webbplats, hör gärna av dig! Kontaktformulär Mvh Ordens Webmaster Br. Johannes Ekeroth

Dags att anmäla sig till PB Seniorens vårutflykter

Broder! Vårens första utflykt blir den 1 februari 2017 och går till Kulturhuset. Vad är Kulturhuset för Dig? Stadsteatern, Biblioteket Plattan, Serieteket, Nisse Landgrens hörna eller ... Den 1 februari klockan 12:00 med samling klockan 11:45 vid Informationsdisken Kulturhuset Stadsteatern hälsas vi välkomna till en guidning av hela den omfattande verksamheten som bedrivs på Kulturhuset. Efter rundvandringen äter vi en gemensam lunch vid dukat bord i Teaterbaren. Total kostnad för guidning och lunch är 290 kronor. Deltagarantalet är begränsat så anmäl dig så snart som möjligt och senast den 16 januari 2017 genom att sätta in 290 kronor på PB:s plusgiro 15 14 05-8. Ange "Kulturhuset" samt namn på deltagarna. Anders Holm är ansvarig för arrangemanget. Tel 0708-77 27 29 eller a.holm@telia.com Som vanligt är alla bricolister från grad 1 och uppåt samt alla Kärälskeliga hjärtligt välkomna till alla PB Seniorens aktiviteter. Vårens andra utflykt blir den 15 mars 2017 och går till Carl Eldhs Ateljémuseum. Den 15 mars klockan 13:45 samlas vi på landet, efter dåtidens mått och för en guidning av Carl Eldhs Ateljémuseum i Bellevueparken. Det är en välbevarad konstnärsmiljö där Carl Eldh verkade i 30 år fram till 1954. Huset är ritat av Ragnar Östberg 1919 - en ovanlig byggnad i trä. Efter besöket tar vi oss ett stenkast uppför backen till "Paschens Malmgård" - numera "Bellevue Konferens" för en kopp kaffe och något gott därtill i vacker och historisk miljö. Huset byggdes 1757 och har bl.a. ägts av Gustav III som sommarnöje för kungligheter. Buss nr 2 till Sveaplan eller 50 till Roslagstull med några minuters promenad och se! - där ligger Bellevueparken. Deltagarantalet är begränsat så anmäl dig så snart som möjligt och senast den 6 mars genom inbetalning [...]

Vägguret från 1600-talet tillbaka i Kungsrummet

Efter två veckors renovering kunde Moderlogens vackra väggur på tisdagen hängas tillbaka på sin plats i Stamhusets kungsrum. På plats vid upphängningen fanns tidigare slottsurmakaren Kjell Pettersson, som ansvarade för renoveringen, urmakaren Eric Read, Br Niclas Wallin och Br Stefan Skagerberg, som var den som tog initiativ till och beställde renoveringen av vägguret. Sakkunniga har tidigare kunnat konstatera att vägguret i Kungsrummet sannolikt konstruerades i mitten av 1600-talet. Hur uret hamnade i Moderlogens ägo är emellertid höljt i dunkel. Upplysningar härom mottages därför tacksamt! Läs gärna mer om vägguret och dess historia i nästa nummer av Evoe, som utkommer i slutet av mars 2017. Text och foto: Michael Masoliver

Högtidlig Installation av ett nytt Guvernement

Under 2016 års upplaga av Barbarahögtiden skedde den högtidliga Installationen av ett nytt Guvernement med Direktören och Riddaren av Svarta Korset Br Henrik Mickos som ny Stor-Mästare, Chefsjuristen och Riddaren av Svarta Korset Br Christer Alexandersson som ny Deputerad Stor-Mästare samt Skattejuristen och Riddaren av Svarta Korset Br Ulf Tivéus som ny Stor-Kanslär. På plats i Vinterträdgården på Grand Hôtel söndagen den 4 december fanns drygt 500 församlade Bröder, av vilka närmare 150 var tillresta från PB:s Dotterloger. Som traditionen bjuder i vårt Sällskap innehöll Högtidskalaset otaliga magnifika inslag från våra talanger i Den Bacchanaliska Kören, D:o Musiken, Theatern och Lekarne. Ett bildreportage utlovas i nästa nummer av Moderlogens medlemstidning EVOE som även publiceras på denna webbplats. Foto: Br Nils Lundström, Ordens-Fotograf

PB Kontakten bjöd på ärtsoppslunch nummer 25

Den 10 november avnjöts den 25e ärtsoppslunchen i Stamhuset. Luncher som PB-Kontakten arrangerar för bröder 75+. Den välsmakande punschen har jämnat vägen för cirka 600 liter ärtsoppa i nära 1 000 varma strupar. Nedsköljt med husets svala öl och cirka 150 liter kaffe. Lägg sedan till nära 1 000 ostmackor och lika många kakor så har du 25 ärtluncher på vinden för dessa stimmande tusenbröder. Alltid hög och ljudlig stämning där både öron och ögon får sitt lystmäte av att träffas och prata i glada Bröders lag. Den 25e i ordningen förgylldes i välkänd symbios med ärtor - pannkaka med sylt och vispad grädde samt varm - och därefter KALL(!) punsch till pannkakan. Successsss!! Många drog sitt strå till jubileumsstacken. Nils B Ericsson hälsade välkommen och Gert Sjögren var dagens trubadur och spelade fina stycken som alla började på "B" - B som i Bunsch. Per Strandin drog några kortnyheter från Grönköpings Himla Horisont samt en nyskriven "rap". Tre arbetare i köket - "Muncken", Per och Jüri - formade förutom soppan en sånggrupp "Tre Ärtor" eller "The Three Peas" med uruppförande av både sig själva och en punschvisa. Applådåskorna rev hart när ner takbjälkarna. PB-Kontakten i övrigt slet med dukning och avdukning, allt upp och ner i trappan. OCH - "Muncken" har äntligen åldern inne för att få vara med!!! Text: Per Strandin, Ärtrör Foto: Göran Holm

DBL hyllade Bellman under två konsertkvällar

Ett hommage (från franskans homme och latinets homo: människa) är en hyllning, en akt av vördnad eller respekt. Termen används ofta inom konsten för att beteckna ett verk som utgör en hyllning till en annan konstnär eller person. Den här gången var det alltså C.M. Bellman som skulle hyllas i två Lekare-konserter. Platsen var mycket passande, Stamhusvinden, där anknytningen till vår förste Ordensskald känns särskilt stark. Två fullsatta kvällar späckade med sång och hyllningsmusik samt en hel del Bellman. Därtill dryck och tilltugg som Bröderna Erik, Niclas och Anders dukat fram. Onsdagen 9 november var datum för den första konserten, och det är en dag som kommer att gå till historien. Inte bara för att det var Lekare-konsert, utan även för den mängd snö som plötsligt gjorde Stockholm mer vintrigt i november än på hundra år. Dessutom hade USA under natten valt en ny president. Lekarnes president, Ordförande Janne Skårstedt, skottade en gång genom snön från Götgatan och upp till Bellmanhusets entré. Därefter ilade han iväg till närmaste Systembolaget, för att komplettera fluidum i bag-in-box-format. Vår klubbmästare Anders Holm satt nämligen fast i bilkö på väg till Stamhuset med både mat och dryck. I en taxi på väg från Värmdö satt kvällens konferencier Bengt Jonshult och rörde sig inte ur fläcken. Jan-Eric Österström lånade en bil för att ta sig in till stan i brist på kommunala färdmedel, men hamnade med bilen i en snödriva. Nåväl, alla Lekare och en stor del av publiken lyckades som tur var ta sig fram genom snöyran till en välkomnande Stamhusvind. Inramningen med snökaos och de vedermödor som det innebar att ta sig till konserten gav en alldeles särskild stämning och en skön känsla av gemenskap. Brr Sune Bohlin, [...]

Broder Sten har gjort fler än 200 visningar

I oktober utnämndes Broder Sten Kansbod till Hederskommendör efter 25 års medlemskap och många förtjänstfulla insatser för Par Bricole, som till exempel Ciceron på Stamhuset under tio år. Kalenderbitaren Sten uppskattar att han gjort ungefär 225 kanslivisningar (specialvisningar) för olika besöksgrupper från olika föreningar, företag mm under 1999-2009, vilket motsvarar en inkomst för Par Bricole på cirka 500 000 kronor. För Sten personligen fungerade visningarna dessutom som en form av rehabilitering efter en tidigare stroke. Vid visningarna fokuserade Sten på tre ämnen: Bellmans tid, Bellman själv och Par Bricole. De vanligaste frågorna från besökarna gällde hur folk hade det på Bellmans tid och hur Bellman var som person. Mer sällan kom frågor om till exempel Ulla Winblad. Sten har många trevliga minnen från sina visningar men speciellt en visning sticker ut. I en besöksgrupp fanns det en blind man som visade sig vara en släkting i rakt nedstigande led till Broder Lars Hjortsberg som var Stormästare i Par Bricole i början av 1800-talet. När mannen ombads av sina medföljande kamrater att ställa sig bredvid ett porträtt av sin anfader (i det Westerstrandska rummet) så kunde alla tydligt se att mannen var mycket lik sin anfader. När mannen i fråga återkom igen vid en senare visning så utbrast mannen efter visningen: ”Det är härligt att höra dig Sten berätta om min anfader”. Ära den som äras bör! Text: Lars Sundelind

Dags att anmäla sig till logeinvigningen i Örebro

Från och med fredagen den 18 november 2016 kan du anmäla dig till nästa års store begivenhet inom PB, nämligen den högtidliga invigningen av dotterlogen i Örebro den 18 november 2017. Själva festen äger rum på Conventum. Du hittar sidan för anmälningar på webbadressen www.bricolistiska.se Det finns möjlighet att köpa annonsplats i invigningsboken (och därigenom indirekt stödja logen). Kontaktperson är Marcus Willén Ode, marcus.r.willen@gmail.com, 0761-62 48 42. Projektgruppen som planerar invigningen leds av Thomas Alréus, thomas.alreus@jobmeal.se, 070-723 20 23. Sekretariatet nås via info@bricolistiska.se Marcus Willén Ode Ordförande i Örebro Foto: Lars Hermansson

Traktörerna startar kurs i matlagning

Traktörerna i PB:s Moderlogen, PBT, har för avsikt att erbjuda Bröder som av olika anledningar tidigare inte lagat så mycket mat eller tillbringat speciellt mycket tid i köket en möjlighet att förvärva lite grundläggande kunskaper om grytor, slevar och enklare matlagning. Kort sagt en grundkurs i matlagning för att känna sig lite mer hemma vid spisen och dessutom få lite inspiration till att laga god och nyttig mat även om man råkar vara ensam. Med ovanstående som bakgrund vill vi härmed inventera behovet hos er Bröder. Ge oss gärna en återkoppling om du är intresserad av ett antal sådana matlagningsträffar. Dessa kommer att äga rum i Stamhusets något begränsade kök, så vi kommer inte vara så många vid varje tillfälle. Observera att detta vänder sig till samtlige Bröder i Moderlogen, inte specifikt till Traktörer. Klang! Fredrik Bäck Telefon: +46 708 56 42 20 E-post: fredrik@hittamig.se Foto: Johannes Jansson

Till toppen