Bellmanhuset på Urvädersgränd 3 i Stockholm. Fotografi: Mats Hayen 2014.

Bellmanhuset på Urvädersgränd 3 i Stockholm. Fotografi: Mats Hayen 2014.

Bellmanhuset eller Stamhuset klingar behagligt i de flestas öron, men hos en sann bricolist tåras ögonen. Här ligger Par Bricoles Stamhus sedan 1938, under samma tak som en av våra grundare och förste Ordenskald Carl Michael Bellman tillbringade fyra mycket produktiva år mellan 1770 och 1774. Att det var så hade glömts bort vid 1900-talets början.

Fram till 1921 bodde här en sjökaptensänka som hette Emilia Charlotta Wennerqvist. I sitt testamente förordnade hon att huset inte fick röras förrän 25 år senare. Under tiden skulle man leta rätt på hennes son som tidigt hade emigrerat till USA. Han fick bestämma vad som skulle göras med huset. Om sonen inte kunde hittas övergick huset till fattigvården i Katarina församling.

Medan sökandet efter Wennerqvists son pågick fick Bellmanforskaren Gunnar Bolin vid mitten av 1930-talet reda på att Bellman bott på Urvädersgränd. Han meddelade sina rön vid ett sammanträde i Bellmanssällskapet, och en av de närvarande var nyblivne bricolisten Olof Byström (f.1901). Han kontaktade omedelbart Par Bricoles dåvarande ledning med bankdirektör Gösta W Söderberg i spetsen. Detta minnesrika hus ansåg Olof Byström (1901-1998) borde tjäna utmärkt som Stamhus åt Par Bricole.

Så blev det också. Fastigheten förvärvades i maj 1938. Efter en grundlig och pietetsfull restaurering kunde huset invigningas den 4 februari 1940 i närvaro av bland andra kronprins Gustav (VI) Adolf och Prins Eugen.

Utan Stamhuset vet ingen var Par Bricole hade stått i dag. Det har blivit en av hörnstenarna i verksamheten. Här finns Moderlogens kansli som har öppet tisdagar och torsdagar kl 10-14. I huset äger många större och mindre sammanträden rum, här ges Sällskapets tre högsta grader (den IX:e, X:e och XI:e) och åtskilligt annat.

Välkommen att besöka Bellmanhuset!

Välkommen att besöka huset som visas första söndagen i varje månad kl 13.00. En ciceron berättar då om det åldriga huset, om Par Bricole och Bellman medan en av Sällskapets trubadurer sjunger visor av den odödlige skalden som en gång bodde där. Det går också bra att boka visningar för grupper på valfri tid.

Läs mer på Bellmanhusets hemsida.