Bellmanskylten på Urvädersgränd 3.

Bellmanskylten på Urvädersgränd 3.

Är du intresserad av att komma med i Det Lysande Sällskapet Par Bricole?

Välkomstbroschyr och Anmälningsblankett till Det Lysande Sällskapet Par Bricole

Sällskapet Par Bricole Moderlogen
Box 4096
102 62 Stockholm

Besöksadress: Urvädersgränd 3
Telefon: 08-644 64 66
E-mail: sthlm@parbricole.se

Öppettider: tisdagar och torsdagar kl 10.00–14.00.

Plusgiro: 151405-8