Stora Konseljen den 7 januari – Sammanträde

Prövningsgrad till RGK, Grad X den 1 februari

Grad X  den 4 februari.

Vinterbal den 11 februari – Bal/högtid

Grad II med Spex den 11 mars – Kapitel

Stora Rådet 13 april – Sammanträde

Grad IV den 22 april – Kapitel

 

Anmälningar görs via medlemssystemet

 

Vill du veta vad som händer i våra dotterloger:
Besök då Par Bricoles Kalendarium: