• Grad X, RGK        –     3 feb 2024
  • Grad II                 –     9 mars 2024
  • Grad XI                –   13 april 2024
  • Grad IV               –   20 april 2024
  • Grad VII               –      2 maj 2024
  • Vårhögtidsdag    –     4 maj 2024
  • Bellmandagen    –    26 juli 2024

Anmälningar till våra kapitel görs via medlemssystemet.

Vill du veta vad som händer i våra dotterloger:
Besök då Par Bricoles Kalendarium: Kalendarium

Kalendarium (utvärdering)

RGK, Grad X,  Stamhuset den 3 februari, 2024 – Se inbjudan

Grad II,  Piperska Muren den 9 mars, 2024 – Se inbjudan

RSK, Grad XI,  Odd Fellows den 13 april, 2024 – Se inbjudan

Grad IV,  Piperska Muren den 20 april, 2024 – Se inbjudan

Grad VII,  Stamhuset den 2 maj, 2024 – Se inbjudan

Vårhögtidsdag,  Piperska Muren den 4 maj, 2024 – Se inbjudan

Bellmandagen,  Hasselbacken den 26 juli, 2024 – Se inbjudan