Sällskapets Höge Beskyddare

H.M.K. Carl XVI Gustaf

Hans Maj:t Konungen Carl XVI Gustaf är Sällskapet Par Bricoles Höge Beskyddare. Den förste kung som skänkte Par Bricole sitt beskydd var Carl XIII. Det skedde i samband med trontillträdet 1809. Carl XIII hade som hertig sedan Sällskapets instiftelse 1779 hållit sällskapet under sitt beskydd. Bland Par Bricoles klenoder i stamhuset på Urvädersgränd 3 finns det ordensband som hertig Carl använde vid Sällskapets sammankomster. Efter Carl XIII har konungarna Oscar II, Gustaf V, Gustaf VI Adolf och Carl XVI Gustaf skänkt Sällskapet Par Bricole sitt beskydd.

Sällskapet Par Bricoles Höge Beskyddare – H.M. Konung Carl XVI Gustaf. Kungl. Hovstaterna. Foto: Bruno Ehrs.