PB_Bibliotek_Historik_1946_Titelsida_Mats_Hayen_20140608_001

Titelsidan ur Sällskapet Par Bricole. Historik och Porträttgalleri med Biografier från 1946. Fotografi: Mats Hayen, 2014. Hela boken i PDF-format kan hämtas på sidan Historia att ladda ner.

Sällskapet Par Bricole stiftades av Olof Kexél och en krets av unga glada stockholmare. Närmast sig hade han två män, Carl Israel Hallman och Carl Michael Bellman av vilka Bellman snart nog blev den centralgestalt, som genom sin skaldekonst bidragit till att för alla tider forma Sällskapets profil. Bellman blev även Par Bricoles förste Ordensskald. Sällskapet samlades först på Källaren Kejsarkronan, sedan i Kirsteinska huset och slutligen på Börsen.

Olof Kexél var den som främst såg till att Par Bricole blev ett riktigt ordenssällskap. Han förvandlade ett löst sammansatt kotteri av bröder som träffades ”par bricole” (av en tillfällighet) på Stockholms näringsställen, till ett väl fungerande ordenssällskap med statuter, grader, ritualer och regelbundna högtider med måltidskalas. 

Det rituella ordensliv som Sällskapets grundläggare formade under åren omkring 1780 har i stort sett bibehållits oförändrat till i våra dagar. Det är den traditionen som lever i vår tids loger i Par Bricole – i Moderlogen i Stockholm, i Göta PB, i Vänersborgs PB, i Borås PB, i Malmö PB, i Jönköping PB och i Sundsvalls PB. Sedan 2011 finns även en filial till moderlogen i Örebro. 

En byggnad utan fast grund och stark stomme faller samman vid minsta påfrestning. Man kan söka många skäl till att Sällskapet Par Bricole kunnat fortleva och utvecklas under mer än två århundraden. En av anledningarna, kanske den allra främsta, finner man i Sällskapets Statuter, som dagtecknades ”den 15 Maij år Ett Tusende Sju Hundrade Nittio Nie, på Ordens Tjugonde Första År”.

I första kapitlet tillkännages ”Ordens Ändamål, Namn och Ridderliga Egenskaper”.

Första paragrafen lyder:

”Inbördes Wänskap, Aktning och Förtroende äro detta Sällskaps hufvudsaklige föremål. Att under muntra och anständiga tidsfördrif lindra lifvets besvärligheter och torftiga medmänniskors nöd, Dess gladaste skyldigheter, samt nedrige och lastfulle nöjens hämmande, Dess ifrigaste bemödanden”.

Andra paragrafen lyder:

”Namnet Par Bricole gifver tillkänna, att oförmodade tillfälligheter ofta kunna mera, både gagna och förnöja, än de konstigaste och dyrbaraste inrättningar”.

Här på Par Bricoles webbplats finns många artiklar och bilder som skildrar vårt Sällskaps fantastiska historia. Gå t ex vidare till sidan Märkesår i Sällskapets historia.