En viktig uppgift för Par Bricole är att förvalta den stora mängd kulturföremål som genom åren samlats i Sällskapets ägo. Här finns många klenoder som räknas till de finaste delarna av det svenska kulturarvet, bland annat Carl Michael Bellmans luta eller cister från 1781.

I Moderlogens och i Dotterlogernas samlingar finns många klenoder som omsorgsfullt förvaltas från generation till generation. Vissa föremål används regelbundet i Sällskapets ritualer och sammankomster och andra förvaras i de olika museer som logerna förvaltar. Här kan du läsa mer om Sällskapets klenoder.

Par Bricoles klenoder. Illustration ur tryckt skrift från 1873.

Par Bricoles klenoder. Illustration ur tryckt skrift från 1873.

[Sidan under utveckling]