Kexel, Westerstrand, Hjortsberg och Bellman. Fyra bricolister som satt sin prägel på Par Bricoles historia.

Kexel, Westerstrand, Hjortsberg och Bellman. Fyra bricolister som satt sin prägel på Par Bricoles historia.

I Par Bricoles mångfacetterade historia finns ett stort antal berömda personer som på olika sätt bidragit till Sällskapets verksamhet och i många fall också varit med och skapat historia. Här samlar vi kortare och längre artiklar som berättar om bricolister som på olika sätt varit viktiga för Sällskapets verksamhet sedan instiftelseåret 1779. Hittills publicerade artiklar finner du via menyn här till höger.