De Högste Styrande i Par Bricole

 • Stor-Mästare Henrik Mickos, fil. dr, Riddare av Svarta Korset
 • Deputerad Stor-Mästare Christer Alexandersson, jur kand, chefsjurist, Riddare av Svarta Korset
 • Stor-Kanslär Jan Arpi, Civ.ekonom, Riddare av Svarta Korset

Sällskapets Högsta Styrelser

 • General Konseljen (G-l K-n)
  Ledamöter: Högste Styresmännen, Stor-Officianterna, Dotterlogernas Styrande och övriga Bröder Riddare av Svarta Korset i såväl Dotterloger som Moderloge
 • Stora Konseljen (S-a K-n)
  Ledamöter: Högste Styresmännen, Stor-Officianterna, Dotterlogernas Styrande och övriga Bröder Riddare av Svarta Korset i Moderlogen
 • Styrande Konseljen (St-e K-n)
  Ledamöter: Högste Styresmännen, Stor-Officianterna samt berörd Dotterloges Styrande
 • Stora Rådet (S-a R-t)
  Ledamöter: Högste Styresmännen, Stor-Officianterna och övriga Bröder Riddare av Svarta Korset