Musik och teaterkonst har alltid tillhört hörnstenarna i Par Bricoles verksamhet.
Den utövas idag till stor del genom våra talanggrupper i Moderlogen.

Den Bacchanaliska Kören            Den Bacchanaliska Theatern
 

Den Bacchanaliska Musiken        De Bacchanaliska Lekarne
 

Inom Moderlogen finns därtill ett flertal grupper i övriga verksamhetsgrenar som också engagerar våra medlemmar och ger lyskraft åt vårt Sällskap.

Ciceronerna
De Bacchanaliska Brobyggarne
De Bacchanaliska Drinkarne
De Bacchanaliska Nektargalarne
De Bacchanaliska Resenärerna
De Bacchanaliska Svingarne
Orderns Informations Collegium
PB Senioren
PB:s Traktörer

Dotterlogernas talanggrupper presenteras på respektive loges egen sida (under rubriken ”Loger” ovan.)