Musik och teaterkonst har alltid tillhört hörnstenarna i Par Bricoles verksamhet.
Den utövas idag till stor del genom våra talanggrupper. Dessa är i Moderlogen:

Den Bacchanaliska Kören
Den Bacchanaliska Musiken
Den Bacchanaliska Theatern
De Bacchanaliska Lekarne

Inom Moderlogen finns därtill ett flertal grupper i övriga verksamhetsgrenar som också engagerar våra medlemmar och ger lyskraft åt vårt Sällskap. Några av dessa är

PB:s Traktörer
Ciceronerna
PB Senioren
De Bacchanaliska Brobyggarne
De Bacchanaliska Drinkarne
De Bacchanaliska Nektargalarne
De Bacchanaliska Svingarne

Dotterlogernas talanggrupper presenteras på respektive loges egen sida (under rubriken ”Loger” ovan.)