DBD

Mål med verksamheten inom De Bacchanaliska Drinkarne

  • Bjuda alla Bröder inom Par Bricole att förkovra sig inom vinet och Bacchus underbara värld genom gemytliga informella kursträffar.
  • Att skapa en aktivitetsgrupp inom Par Bricole i linje med ledorden för Det lysande sällskapet ”Vänskap, Aktning, Förtroende” med tillägget ”Måttlighet”.
  • Vision – Att skapa personlig utveckling och ge ökade kunskaper inom vinets värld samt visst mått av Dryckernas ”Vett och etikett”
  • Mission – Att värna PB´s nuvarande Bricolistiska profil och men utveckla verksamheten.
  • Value – Seriöst och kunskapsorienterat.

Kursverksamheten

  • Alla Bröder inom PB kan bli medlemmar genom att anmäla sig och erlägga medlemsavgift.
  • Kursprogrammet består av tre kursdelar med 6 provningar i varje kursdel.
  • Varje kurs avslutas med diplomering och utgivande av DBD pin (tre olika valörer, guld, silver och brons) av de deltagande bröder som medverkat på hela kursen.
  • Vissa provningar s.k. Temaprovningar är öppna för alla Bröder inom Par Bricole och målet är att vi genomför en öppen temaprovning/termin.
  • l dagsläget har vi två kurser som avlöper parallellt och De Bacchanaliska Drinkarne har idag ca. 140 medlemmar., varav 100 Bröder är aktiva i kursverksamheten.

 

Välkommen att bli medlem i De Bacchanaliska Drinkarne.

RobertStrand

Robert Strand ODBD

dbd.moderlogen@parbricole.se