Par Bricoles historia börjar under Gustav III:s regeringstid och sträcker sig ända fram till idag. Här har vi lyft fram ett antal märkesår i Sällskapets historia. Du når dem via menyn till höger.

En vildes klädning. Hertig Karls dräkt, Dianas fest 1778, han uppträdde som faunernas anförare Nessus. LRK 29290.

En vildes klädning. Hertig Karls dräkt från Dianas fest på Drottningholm 1778. Han uppträdde som faunernas anförare Nessus. Många av Par Bricoles första medlemmar deltog i Gustav III:s teaterevenemang. Hertig Karl skänkte 1779 sitt beskydd till Par Bricole. Foto: Livrustkammaren (Öppet bildarkiv – LRK 29290).