Kören i Par Bricoles Moderloge – Den Bacchanaliska Kören (DBK) – är Sveriges och Nordens äldsta ännu verksamma manskör med cirka 60 sångglada medlemmar. DBK grundades 1829 i samband med avtäckandet av Bellmansbysten på Djurgården den 26 juli då det första framträdandet ägde rum. Alltsedan dess framträder kören vid bysten denna dag som del av en ceremoni arrangerad av Sällskapet Par Bricole, vilket Bellman själv varit med och grundat 1779.

Kören har också många andra engagemang inom och utom Sällskapet, konserter och körresor samt privata tillställningar. Körens repertoar har av hävd sin tonvikt på nordisk körlyrik inte minst C. M. Bellmans musik, vilken delvis är komponerad med ordenssällskap i åtanke. Även andra för Sällskapet specialskrivna stycken framförs varje år. Vid externa framträdanden förekommer både sakral och profan musik med tonvikt på 1800-tal och tidigt 1900-tal, men såväl modern som tidig musik har förekommit.

Kören har stående framträdanden vid Sällskapets sammankomster i Stockholm; i Jacobs Kyrka, i Bellmanhuset, på Hasselbacken och på Grand Hotel. Förutom privata sjungningar för olika företag och organisationer har kören haft egna externa konserter, bland annat i Gustaf Vasa kyrka, Konserthuset och Berwaldhallen. Konsertresor genomförs med jämna mellanrum och till tidigare resmål hör bl a Malta, Tjeckien, Ungern, Irland, Italien, Frankrike, USA och Japan. Som tidigare nämnts sjunger vi alltid på Bellmandagen den 26 juli.

Repetitioner äger rum varje måndag, vår och höst, kl 18.30 till cirka 21.00 på vinden i Bellmanhuset, Urvädersgränd 3 i Stockholm. Replokalen angränsar till de rum som Bellman själv bodde i under en period av sitt liv. Repetitionerna leds av någon av våra 4 dirigenter, eller Koralintendenter som vi kallar dem.

Ansökan om inträde: Intresserade sångare ansöker om inträde i DBK hos ordförande eller sekreterare. Viss körvana och notläsningsförmåga är behövlig. Eftersom kören uppträder i Sällskapet Par Bricole måste man som sångare vara medlem i Sällskapet. Ordförande är Sören Sunmo (soren.sunmo@telia.com) och sekreterare Gunnar Wannborg (guwan@wannborg.nu).