Den Bacchanaliska Kören medverkade i Bellmanoperan på Södra teatern

Den Bacchanaliska Kören (DBK) är Sveriges och Nordens äldsta ännu verksamma manskör med cirka 60 aktiva sångare ganska jämnt fördelade i fyra stämmor. Körens verksamhet baserar sig på gamla traditioner men med utrymme för infall ”par bricole”. Kören har höga sångliga ambitioner och framträder såväl i full styrka som i mindre ensembler. Repertoaren sträcker sig från fyrstämmiga bordsvisor via Bellmansånger till större eller mindre sakrala och profana körverk av såväl svenska som utländska kompositörer. Kören är verksam i Stockholm och repeterar veckovis under vår- och höstterminen.

Par Bricole

DBK är en talanggrupp i moderlogen av ordenssällskapet Par Bricole vilket Carl Michael Bellman varit med och grundat 1779. DBK grundades 1829 i samband med avtäckandet av Bellmansbysten på Djurgården den 26 juli och alltsedan dess framträder kören vid bysten denna dag varje år som del i sällskapets firande av Bellmandagen.
Läs mer om körens historia

Verksamhet

Ensembler ur kören medverkar i ceremonier i sällskapets ordenskapitel, till stor del baserat på sånger som Bellman skrev i Fredmans Epistlar beskrivande händelser i ”Bacchi orden”. Utöver detta framträder kören som helhet publikt bland annat i vår- och julkonserter till exempel i Gustaf Vasa kyrka och i Eric Ericssonhallen.

Konsertresor har genomförts med några års mellanrum och till tidigare resmål hör bl a Tyskland, Malta, Tjeckien, Ungern, Irland, Italien, Frankrike, USA och Japan. För tillfället planeras en resa till San Remo hösten 2023. Möjlighet finns också att besöka Par Bricoles dotterloger i Sverige.

Kören har också en veteranavdelning (DBKV) där äldre körmedlemmar får inträde för att fortsätta att umgås och sjunga även då man lämnat den aktiva kören. DBKV kan också medverka vid konserter och sällskapets evenemang.

Repetitioner 

Repetitioner äger rum måndagar, vår och höst, mellan 18.30 och cirka 21.00 på vinden i Bellmanhuset, Urvädersgränd 3 i Stockholm. Replokalen angränsar till de rum som Bellman själv bodde i under en period av sitt liv. Repetitionerna leds av någon av våra tre ”Koralintendenter” efter ett uppgjort och terminsvis utdelat schema. 

Ansökan om inträde

Intresserade sångare ansöker om inträde i DBK hos vice ordförande. Viss körvana och notläsningsförmåga är behövlig och inträde beviljas efter genomförd uppsjungning och en sex månaders aspirantperiod. Eftersom kören uppträder i Sällskapet Par Bricole förutsätts man som sångare vara eller vilja bli medlem i Sällskapet.

*Par Bricole kommer av en fransk biljardterm, som betyder ”med studs”. Inom sällskapet tolkas det traditionellt och en smula oegentligt i stället som ”av en slump” eller ”i stundens infall”