Den Bacchanaliska kören har tre arbetande dirigenter, eller koralintendenter som vi benämner dem. Koralintendenterna turas om att öva och leda kören inför och vid körens uppdrag inom sällskapet och vid körens externa framträdanden. Att vi har tre koralintendenter är en fantastisk förmån som möjliggör en stabil verksamhet med hög ambitionsnivå. Alla våra KI:n är dessutom mycket kompetenta.

Förste Koralintendent Ian Plaude

Ian Plaude

Ian Plaude

Ian Plaude är bördig från Sydney, Australien, och kom till Stockholm 1993. lan är utbildad inom musikteori och pedagogik och leder sedan 2008 som rektor, arbetet vid SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut. Han har lång erfarenhet av körsång, att leda och dirigera kör.

Ian var grundande dirigent till kammarkören Plica Vocalis 1993 samt medlem i Gustaf Sjökvists kammarkör (GSKK) 1994-2007 och har bistått som repetitör och dirigent i både GSKK och Storkyrkans kör sedan 1997. Dessa olika uppdrag har lett till omfattande repertoarstudier och instuderingar för skivproduktioner samt konserter i Sverige, övriga Europa, Asien och USA. Ian har i de här sammanhangen haft förmånen att arbeta med musiker som Ann-Sofie von Otter, Barbara Hendricks, Emmanuelle Haïm, Joakim Svenheden, Kroumata, Magnus Lindgren, The Real Group m fl.

Han har också arbetat med tonsättare som Sven-David Sandström, Kjell Perder, Lars Edlund och Georg Riedel m fl.

Efter Sjökvists pensionering 2011 fortsatte Ian med Storkyrkans kör under dess nya namn Kammarkören Musikaliska, vilken han ledde fram till 2017. Ian är sedan 2010 första dirigent för Den Bacchanaliska Kören.

Vice Koralintendent Olof Andersson

Olof Andersson är till vardags organist i Gustaf Vasa kyrka.

Vice Koralintendent Roland Östblom

Hösten 2023 har vi fått en ny Vice KI som vi ser fram emot att arbeta med.

Tidigare koralintendenter

Kören har tidigare haft ett antal namnkunniga ledare vilket också syns i en del stycken och arrangemang skrivna speciellt för DBK som fortfarande framförs.