Med sorg och förstämning har vi mottagit beskedet om att Ulf Tivéus efter en kort tids sjukdom har lämnat oss den 19 juni 2024, i en ålder av 78 år. Ulf upptogs i Moderlogen 1968, dubbades till Riddare av Svarta Korset 1996, svors efter tio år som Stor-Ordningsman in som Stor-Kansler 2016 och blev emeritus 2022, samt bekransades såsom Jubel-Kommendör 2018 och erhöll Par Bricoles högsta utmärkelse, den Westerstrandska medaljen 2022. Han var under en lång rad år Ordförande och Direktör för Den Bacchanaliska Theatern.

I det allmänna livet utanför Par Bricole verkade Ulf in i det sista som en av landets mest framstående skattejurister.

Ulf var en varm person, trogen vän och en gentleman ut i fingerspetsarna. Genom sin broderliga vänlighet, humor och intellektuella briljans har han haft en stor betydelse för Bricoleriet i allmänhet, och i synnerhet för Den Bacchanaliska Theatern och i Sällskapets ledningsarbete. Han var producent för Moderlogens storsatsning Bellmanoperan på Södra Teatern 2023 och 2024, och var senast i mars producent för årets spex, Poirot. Vid tidpunkten för Ulfs bortgång var han Teaterdirektör pro tempore för DBT, hade uppdrag i Donationsgruppen, och en del efterarbete med Bellmanoperan samt ansvar för Jubileumskommittén inför PB:s 250-årsjubileum 2029.

Med sitt brinnande intresse för Par Bricole och sitt synnerligen broderliga sätt, kombinerat med en vilja att alltid ställa upp för Sällskapets bästa, har Ulf varit en mycket uppskattad Broder i Par Bricole. Tomrummet efter honom är stort och kommer att bli svårt att fylla.

Ulf kommer att begravas den 18 juli I Adolf Fredriks kyrka. Minnesstund hålls därefter för särskilt inbjudna.

Stockholm 2024-07-04

Henrik Mickos                         Christer Alexandersson                  Jan Arpi
SM                                                    DSM                                          SK