Lördagen den 25 maj 2024 gavs en gudstjänst i Storkyrkan i Gamla stan, så som den kunde låtit på Bellmans tid. Det var Bellmansällskapet, Det Lysande Sällskapet Par Bricole (PB), Stockholms-Gillet och Domkyrkoförsamlingen som i samarbete anordnat en gudstjänst så som Bellman själv kunde ha hört den på 1700-talet. Dagens gudstjänst hölls nämligen enligt Then Svenska Messan från 1693, fast i nedkortat skick.


Officianter var Domkyrkokaplan Kristina Ljunggren och Par Bricoles Storprelat Lars Christiansen. Övriga medverkande var Dep. SM. emeritus och Storprelat Hans Gentzel, Olof Holm från Bellmansällskapet samt domkyrkoorganisten Mattias Wagner. Dessutom medverkade Den Bacchanaliska Kören (DBK) från Det Lysande Sällskapet Par Bricole, under ledning av koralintendent Ian Plaude.


Gudstjänsten inleddes med klockringning och välkomstord av Kristina Ljunggren följt av den mycket vackra visan Träd fram du nattens gud (Fredmans Sång Nr 32) skriven av Carl Michael Bellman 1780 och här stämningsfullt framförd av DBK. Förutom många fler stycken av den fantastiska kören fick vi också höra psalmer ur 1695 års psalmbok och ur provpsalmboken från 1763, allt varvat med böner, bekännelser, evangelieläsning, predikan (med gammaltestamentlig läsning) et cetera som sig bör i en svensk gudstjänst.

Hans Gentzel t.v. och Olof Holm t.h.

Olof Holm läste tre Bellmandikter och PB:s tidigare Storprelat Hans Gentzel läste evangelietexter.
Innan välsignelsen och den vackra och lite gammalmodiga gudstjänstens slut fick vi passande nog höra 1695 års version av vår kanske mest älskade sommarpsalm – Then blomstertijd nu kommer – medan vårsolen strålade för fullt utanför den svala kyrkosalen. De sex verserna framfördes utomordentligt väl  av den som vanligt skönsjungande Bacchanaliska Kören under ledning av dirigenten Ian Plaude.

Som postludium spelade sedan domkyrkoorganisten Mattias Wager Otto Olssons Ett Bellmanpotpurri på orgel. Gudstjänsten och arrangemanget var en hänförande upplevelse i den vackra Storkyrkan med sin fina akustik och med fantastiska insatser av alla medverkande.

Storprelat Lars Christiansen, PB t.v. och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren t.h.

Text och foto: Anders Elerud, Ordens Bildredaktör