Det Lysande Sällskapet

Par Bricole

Inbjuder Bröder att tillsammans med sina Närmaste och sina Vänner fira

Bellmandagen

Fredagen den 26 juli 2024
på traditionsrika Hasselbacken ute på det sommarsköna Kungliga Djurgården

 

Program

16.00 Samling vid Hasselbackens terrass, utomhusbar och trädgård där DBL och DBK underhåller.
17:30 Kortege till Bellmanbysten
18:00 Minnet av Bellman hyllas: DBK sjunger, DBM musicerar, Br Michael Schlyter högtidstalar. Kransnedläggning av Stormästare Henrik Mickos
19:30 Måltidskalaset på Hasselbacken börjar med flera utsökta inslag från den Bacchanaliska Musiken och Kören.
22:00 Taffeln brytes. ”Nu börjas det!” Dans till Bellman-kapellet.

 

Bindande anmälan sker i Medlemssystemet enligt sedvanlig instruktion. Anmälan och betalning ska vara Kansliet till handa senast den 8 juli. (Se tidigare personligt utskick).

Varmt välkomna!

Henrik Mickos
Stormästare