Theatern i Par Bricoles Moderloge – Den Bacchanaliska Theatern (D.B.T.) – är Sällskapets till antalet största talanggrupp. Den har för närvarande ca 80 st mer eller mindre aktiva och drygt 40 st passiva medlemmar. För att säkerställa tillgången på färskt theaterblod har man på senare år återuppväckt D.B.T.:s Elevskola, där oprövade talanger ges möjlighet att som avslutning vid en examination visa upp sina färdigheter inför de styrande inom D.B.T.

D.B.T. såsom egen talanggrupp instiftades år 1937 med den på sin tid mycket kände och populäre skådespelaren Carl Barcklind som förste ordförande. Det första spexet (eller Spectaculum, som det också kallades) framfördes år 1938 och bar namnet Stambouls vita plister.

Spexet

Spex är en teaterform som vuxit fram inom studentvärlden sedan sent 1800-tal. Spex handlar traditionellt om en historisk händelse eller person som man berättar den ’sanna’ historien om. Mycket humor, yviga skämt och en påtaglig publikmedverkan är obligatoriska ingredienser. Publiken kan påverka spexet genom att ropa ’Omstart’ om de vill se en scen igen fast på ett annat sätt. Då gäller det för skådespelarna att vara snabba och improvisera fram en variant på scenen.

Nationalencyklopedin skriver om spex:

spex, parodiskt lustspel med sånginslag, länge främst odlat i studentkretsar. Ordet uppkom i uppsaliensisk studentslang vid mitten av 1800-talet som kortform för spektakel. Handlingen bygger ofta på historiska händelser och personer, varvid bl.a. våldsamma anakronismer hör till de återkommande konstgreppen. Eftersom det vid spextraditionens framväxt enbart fanns manliga studenter kreerades även kvinnorollerna av män, vilket vanligen är fallet även i nutida nyskapelser. I Uppsala har spexen främst förekommit inom nationerna och Juvenalorden. Det äldsta bevarade spexet är där Mohrens sista suck (1865). I Lund, där det första helaftonsspexet hette Gerda (1886), har spexkonsten odlats inom Akademiska Föreningen och i samband med studentkarnevalerna (det klassiska Uarda var karnevalsspex 1908). Sedermera har spextraditioner skapats vid de flesta andra högskolor, t.ex. Chalmers (sedan 1948).

och ordboken om spektakel:

spekta´kel subst. spektaklet, plur. ~, best. plur. spektaklen

ORDLED: spekt-akl-et

händelse eller tillställning som väcker uppseende och förargelse genom att vara mindre seriös e.d. än förväntat: debatten blev ett rent massmedialt ~

BET.NYANSER: a) med positiv värdering, med tonvikt på festlighet o.d. {ejippo}: ett lyckat ~; regissören har gjort ett charmerande ~ av föreställningen b) om person åtlöje: hon gjorde sig till ett ~ i byn

HIST.: sedan 1558; via ty. av lat. spectaculum ’skådespel’

Sådär, nu vet ni det! Och vill ni beställa biljetter till Theaterns föreställningar gör ni det enklast på DBT:s egen hemsida.

dbtlogo