11 november hade vi konsert på teater Pero på detta tema i samarbete med Läkare utan gränser. 15 bröder framträdde under 4 områden: Soldat, Konflikt, Läkare och Hopp

Bröder på scenen: Christer Alexandersson, Torbjörn Palm, Torbjörn Reimer, Jan Rudling, Mikael Andersén, Hans W Löwgren, Sune Bohlin, Kjell Lööw, Gert Sjögren, Gunnar Ekman, Björn Insulander, Pierre Ström, Björn Karlsson, Staffan Wikström och Hans Nystedt