Styrelse för DBL

Torbjörn Reimer, Ordförande torbjorn.reimer@telia.com, 073-914 28 74

Staffan Wikström, Vice Ordförande, wikstromstaffan@gmail.com, 072-554 79 97

Gabriel Ekström, Skattmästare gabriel.edstrom@icloud.com, 070-560 18 74

Kjell Hammarström, Sekreterare kjellham@icloud.com, 070-261 12 09

Anders Holm, Klubbmästare anders@alenda.se

Webmaster, Jan Rudling jan.rudling@gmail.com, 070-892 20 22