En tisdag i slutet av september kunde Br Dagobert Billsten med benäget bistånd av Br Staffan Larsson från Kansliet lägga sista handen vid den permanenta tavelutställningen på Stamhusvinden med verk från 2013 års konsttävling på temat Bellmanhuset 75 år, med anledning av att Stamhuset varit i Par Bricoles ägo i 75 år.

På plats på väggen, till höger om dörren till det Bellmanrum som vetter mot Urvädersgränd, finns nu konstnären Jan Mankers vinnande bidrag Bellmans visioner. Här finns också Jan Mankers tavla föreställande Bellmans dödsmask, som konstnären donerat till Sällskapet. På väggen hänger också Arnold Högströms Fjäril’n vingad, som fick ett hedersomnämnande av juryn och som konstnären valde att donera till Sällskapet.

Intill de tre verken finns numera också en tavla med information om juryns motivering, Jan Mankers egna ord om arbetet med det vinnande bidraget samt tips om hur du själv kan bli ägare till ett signerat exemplar från den begränsade upplagan på 250 exemplar, nämligen genom att lämna en donation för Bellmanhusets bevarande till Stamhusfonden på minst 1 500 kronor. På så sätt bidrar du till underhållet av vårt älskade Stamhus och hjälper dessutom till att bevara minnet av C.M. Bellman och den plats där han bodde under några av sina mest produktiva år.

På bilden: Brr Dagobert Billsten och Staffan Larsson

Text och foto: Michael Masoliver