Grad VI, Sankt Sigfrids Riddaregrad, gavs i Moderlogen den 12 november. Dagen inleddes först i Tyska Kyrkan med en högtidlig och vacker minnesgudstjänst och parentation för under året bortgångna bröder.

T.v. Dan Bekking och vår Ordenskaplan Lars Christiansen höll i den stämningsfulla kyrkliga förrättningen. Broder Johan H-son Kjellgren läste parentationerna, här flankerad av Brr Stefan Mothander (t.v.) och Magnus Iversen (t.h.). Framför sig så har de ett tänt ljus för var bortgången broder. Längst t.h. tänder Br. Andrée Alvsommar ett av brödernas minnesljus.

Den Bacchanaliska Kören (DBK) och Den Bacchanaliska Musiken (DBM) samt Ordens-Organisten Olof Andersson stod för den mycket stämningsfulla musikaliska delen av Riddarhögtiden och Parentationen i kyrkan.

Efter minnesstunden i kyrkan tågade bröderna i ”gåsmarsch” från Tyska brinken i Gamla Stan över Stortorget, förbi Kungliga Slottet, över Strömmen och vidare genom Kungsträdgården till målet på Västra Trädgårdsgatan.

Dagens 25 nya stiliga Sankt Sigfrids riddare, Grad VI. Nitton stycken från Moderlogen och sex från Par Bricoles dotterloge i Örebro

I Odd Fellows lokaler avhölls sedan reception i Grad VI följt av ett mäktigt Gåsakalas. Där bjöds det naturligtvis på svartsoppa med krås och ugnstekt gås med tillbehör, men också på mer stämningsfull körsång och musik från DBK och DBM.

Här ska särskilt nämnas Br. Magnus Iversens (längst t.v.) formidabla och bejublade framförande av Edvard Griegs Landkjenning tillsammans med DBK, och Brr. Lars Ehlesjös (t.v.) och Stefan Mothanders (t.h.) likaså bejublade framförande och hyllning till gåsen.

Sammanfattningsvis en alltigenom högtidlig och respektfull dag som började med stort allvar, men för att så småningom övergå i mer muntra former som gjorda för att för en stund undantränga livets besvärligheter.

Många fler bilder finns snart att beskåda i Moderlogens Bildgalleri.

Text: Anders Elerud, Ordens-Bildredaktör
Foto: Leo Smidhammar och Anders Elerud