Vinjettbilden: PB Pub i historisk miljö som sköts av bland andra: Fr v Leif Burman, Kenneth Sahlin, Bengt Hellström, Leif Johnson och Georg Hahne.  Foto: Staffan Wikström.

Par Bricoles pubaftnar har fyllt 50 gånger! Sedan starten den 11 oktober 2007 har Traktörerna, Ciceronerna och De Bacchanaliska Lekarne undfägnat, väglett och roat tusentals PB-bröder och Kärälskeliga.

Ordet Pub kommer som bekant från England och är en förkortning av ”public house” eller ”öppet hus för allmänheten.” I Par Bricoles fall handlar det väl snarare om vår egen värme-, kultur- och nöjesstuga – med tämligen begränsad tillgänglighet för allmänheten.

Bellman hade nog inte känt igen sig  
Knappast någon epok förknippas så starkt med värdshus, krogar och traktörställen som 1700-talet. Men den tidens utskänkningsställen var inte direkt av högsta standard. Vi kan också föreställa oss Broder Carl Michaels eländiga väg i mörka, trånga och avfallsfyllda gränder mellan sitt enkla logi i Urvädersgränden och stadens dunkla, stimmiga näringsställen.

Någon restaurangmusik i nutida bemärkelse existerade inte under 1700-talet. Åtminstone inte någon som värdshusvärden stod för. Vår PB Pub är däremot fylld till bredden med sång och musik när Lekarne stämmer upp.

Krögarnas traktering kunde fordom, förutom knäckebröd utgöras av bredda smörgåsar, halstrad saltströmming, rödbetor och gurka. Vår providör Kenneth Sahlin och hans medhjälpare ser numera till att traditionen med bredda smörgåsar följs på PB-puben! Men saltsillen har bytts mot korvskivor

Vid varje PB Pub visas Bellmanhuset av våra Ciceroner. Under jubileumskvällen stod vår mycket uppskattade och kunnige guide Mikael Branting för den delen av programmet.

Allt går igen
För ett antal hundra år sedan stod Carl Michael Bellman här på sin vind och knäppte på lutan. På samma plats stod nu under jubileumskvällen bland andra Gert Sjögren och gned sin fela till KnivstaSunes sång. Svindlande historiska tanke. Allt går igen och visst är det så att några viktiga steg tillbaka leder alltid till framsteg!

 MikaelHansGertSune
På bilden fr v: JubileumsPubens Ciceron Mikael Branting flankerad av Hans Wilhelm Löwgren som tolkade Erik Lindorm med egna tonsättningar samt Gert Sjögren och Knivsta-Sune som bland annat lockade publiken till sång. Foto: Georg Hahne.

Text: Georg Hahne