Den Bacchanaliska Akademien lanserar
Acta Bricolensia

31 oktober 2023

 

Den Bacchanaliska Akademien presenterar hösten 2023 den digitala
artikelserien Acta Bricolensia. Syftet är att skapa en plattform för artiklar
av hög klass som berör Akademiens traditionella områden: skaldekonst,
vitterhet, vältalighet – och historia.

 

Artiklarna i Acta Bricolensia produceras inom ramen för ett redaktionsråd
utsett av Akademien. Fyra nummer kommer att publiceras varje år, med
start under 2023.

 

Under innevarande år har artiklar av Brr Mats Hayen, Peter Lind och
Bengt Gustaf Jonshult publicerats. De handlar om Par Bricoles födelse
1779, Bellman och Bacchi Orden samt Sällskapets äldsta Vapensköldar.
Kommande artiklar har författats av Brr Björn Börjeson och Bengt
Karlsson (bägge från Vänersborgs PB).

 

– Det är utmärkt att vi nu kan nå ut med vårt arbete till Bröder i alla loger
via Acta Bricolensia, säger Akademiens sekreterare Mats Hayen.

 

Redaktionsrådet består av Brr Christer Alexandersson (Moderlogen), Dan
Ekström (Jönköping PB), Hans Gillgren (Sundsvalls PB), Mats Hayen
och Peter Lind (bägge från Moderlogen).

 

Acta Bricolensia finns här: Den Bacchanaliska Akademins publikationer

 

Mats Hayen
Ständig Sekreterare för tillfället i Den Bacchanaliska Akademien

076-122 82 44
mats.hayen@stockholm.se