Bland Bröderna i Par Bricole finns ett stort intresse för gastronomi – ”matens och måltidens vetenskap, hantverk och konst”.  Sedan 1987 finns i Moderlogen en hemvist för dessa talanger i gruppen PB:s Traktörer (PBT) som i dag har 47 medlemmar.

Gruppens ändamål är ”att dela med sig av kunskaper och lära av varandra om matlagning, dukning, servering, råvaror, vin och andra ädla drycker. Gruppen administrerar i dag Stamhusets kök och ser till att det finns erfoderliga resurser för att med känsla och finess kunna laga mat vid PB:s aktiviteter”.

Intresse och aktivitet i dessa ädla konster är stort även i övriga PB-loger, där den organiseras och utövas enligt olika traditioner.

The noble art of sausage making
Den 19 och 20 maj genomförde PBT en av sina återkommande utbildningsaktiviteter. Sammanlagt 19 Bröder hade hörsammat inbjudan till kursen som gavs hos Taylors & Jones på Kungsholmen i Stockholm.

Kursens syfte var förkovring av Traktörernas kunskaper i matberedning, nu med specialinriktning på korv! ”Taylors & Jones, The sausage making school – Master the art of  sausage making, making them just as delicious as they can be (the British way)” läser vi på kursgivarens hemsida.

Nio olika sorter tillverkades under kursen, plus en bonussort som blev en blandning av de nio. Redaktionen för parbricole.se ser fram emot en exklusiv provsmakning.