Ämbetet Stor-Mästare inrättades i Par Bricole 1799. Från instiftelseåret 1779 och fram till 1799 var Ordens Generalordförande det högsta ämbetet.

Ämbetstider för Ordens Generalordförande:

Daniel Nescher, 1798-1799
Carl Ernst Oldenburg, 1785-1797
Gustaf Fabian Stierncrantz, 1779-1784