Född 1763, avliden 1822. Denne greve var en av Gustav III:s överstekammarjunkare, generalmajor och serafimerriddare. Han inträdde som en av de första bland hovets unga män i Par Bricole 1779. ”Grev Måsse” blev en populär Ordförande i Arbetsgraderna (1811), Deputerad Stormästare och Generalordförande (1813-1820) och avancerade därefter till Stormästare.

Han var uppskattad av bröderna som en högst angenäm och glad sällskapsmänniska och lyckades, trots viss undfallenhet för Nescher, återuppliva de uppsluppna ungdomslekar som utmärkte det ursprungliga Bricoleriet.