Född 1959 i Finland, kom till Sverige 1967. Fil Dr i kemi. Medlem i Par Bricole sedan 1985. Tidigare uppdrag bl a General-Ceremonimästare 2004-2007, Ordförande i Arbetsgraderna 2007-2015, Deputerad Stor-Mästare 2015-2016. Utanför PB är Henrik Mickos bl a Ordförande i Bellmanssällskapet.