Gösta Söderberg föddes i Uppsala 1884 och kom tidigt in på bankmannabanan. 1926 utsågs han till chef för Göteborgs Banks Stockholmskontor och ledamot av dess centralstyrelse. Några år efter Kreugerkraschen lämnade Söderberg emellertid sin plats på banken för att ägna sig åt sina privatintressen. Ett av de viktigaste därvidlag var Par Bricole. Gösta Söderberg valdes in här vid 35 års ålder och avancerade snabbt i graderna: redan efter fyra år, 1923, blev han Riddare av Gyllene korset och två år senare Riddare av Svarta korset. Maken till karriär i PB har man sällan skådat.

1931 utsåg Stora Konseljen Gösta Söderberg till ny Stormästare. Söderberg accepterade erbjudandet efter tvekan och önskade göra klart att det var fråga om ett tillfälligt åtagande. Det skulle dock sträcka sig över en tidrymd av närmare 27 år! Söderbergs tvekan var fullt förståelig. Han hade aldrig haft några ämbeten i bricoleriet och saknade kontakter i toppen. Däremot ägde han en inre styrka och medfödd styrkraft som var långt mer värdefull än hans övriga egenskaper.

Snart kom Par Bricoles Byggnadsförening till, Den Bacchanaliska Musiken reorganiserades, Den Bacchanaliska Theatern tog fastare form. Bricoleriet reste sig ur den förlamande världsdepressionen tillsammans med Sverige och den övriga världen. Under Gösta Söderbergs ledning förvärvade vi Stamhuset på Urvädersgränd 3, det viktigaste som hänt i Par Bricole under hela det tjugonde seklet. Äran för det tillfaller dock inte främst Par Bricoles Stormästare, som in i det längsta höll emot eftersom han ansåg affären inte vara ”räntabel”.

Under Januarikonseljen 1958 meddelade Gösta Söderberg att han ämnade lägga ner sitt ämbete på Vårhögtidsdagen men han avled dessvärre den 24 mars, nyss fyllda 74 år. Sammanfattningsvis bör framhållas att Gösta Söderberg höll samman bricoleriet under en av de mörkaste och svåraste perioder som Europa tvingats uthärda.