Ernst Lind af Hageby föddes 1874. Han var överste vid tiden för sitt inträde i sällskapet år 1923. Otroligt nog fick han RSK-graden redan 1925, vilket måste vara rekord. År 1926 – efter endast tre år som medlem – utsågs han till ny Stormästare efter Harald Sundberg. Och det är definitivt rekord! Men Ernst Lind af Hagebys minimala erfarenhet av Par Bricole före sitt tillträde som Stormästare skulle komma att visa sig ödesdiger för honom.

Ordföranden i Arbetsgraderna under hans tid, Gösta Settergren, som utsågs till Storkansler 1928, vägrade samtidigt att släppa ämbetet som Ordförande i Arbetsgraderna. Settergren som också hade varit ordförande i Den Bacchanaliska Körens styrelse ansågs vara en stor Bellmankännare och fullblodsbricolist. Det dröjde inte länge förrän en svårlöst schism uppstod mellan Settergren och Lind af Hageby. Efter en lång strid lämnade båda Ämbetsmännen sina poster.

Till de minnesvärda händelserna under Ernst Lind af Hagebys tid som Stormästare räknas bland annat inrättandet av Den Bacchanaliska Akademien (1927). Två år senare högtidlighölls 100-årsdagen av Bellmanbystens invigning å Kungliga Djurgården och den 8 december samma år firade Den Bacchanaliska Kören sitt 100-årsjubileum med en konsert på Musikaliska Akademien i närvaro av konungen (Gustav V), kronprinsen, kronprinsessan och prins Gustav Adolf.