Par Bricole är ett ordenssällskap vars syfte och mål är att vårda och bevara det svenska kulturarvet, främst inom sång, musik, teater och talekonst. Sällskapet grundades i Stockholm 1779 av Olof Kexél, Carl Michael Bellman och Carl Israel Hallman. Sällskapets nuvarande Stormästare är professor Åke Pilotti.

Under årens lopp har Par Bricole utökats med loger i Göteborg, Vänersborg, Borås, Malmö, Jönköping och Sundsvall. Sedan 2011 finns en filial till moderlogen i Örebro. Bröder i Par Bricole avancerar genom ett gradsystem, som etablerades under Gustav III:s tid.

Vi möts under regelbundna former vid högtider, gradgivningar och måltidskalas. Vi träffas också i en rad långt ifrån formella sammanhang som pubkvällar, kulturaftnar, spex, teaterföreställningar, talanggruppsträffar och repetitioner, verksamheter som ofta är öppna för allmänheten.

PB_ML_SSA_Arkiv_Bellmaniana_Hallman_Parentation_1777_Original_handskrift_detalj_Mats Hayen_20140608

Ett mycket tidigt exempel på uttrycket ”Par Bricole”, hämtat ur Carl Israel Hallmans originalhandskrift till Parentationen över Gottfried Sackenhjelm från 1777. Ur Par Bricoles arkiv. Fotografi och bearbetning: Mats Hayen, 2014.