Lördagen den 9 april fick 14 bröder från hela landet den högsta graden i det Lysande Sällskapet Par Bricole – RSK – Riddare af Svarta Korset. Den högtidliga gradgivningen avhölls i PB:s Stamhuset på  Urvädersgränd.

Som RSK får bröderna också skapa sin egen riddarsköld att pryda väggarna med i respektive ordenslokaler.

Ja, helt själva skapar bröderna förstås inte sina sköldar, utan det gör vår eminenta Ordens-Heraldiker Thomas Falk i vår PB-loge i Borås.

(Tyvärr har jag inte sköldarna från Malmö och Vänersborg tillgängliga till det här reportaget).

I riddarsalen hos Moderlogen på Urvädersgränd har vi väggarna mer eller mindre täckta av sköldar från slutet av sjuttonhundra-talet och fram till idag,

De nya Riddarna af Svarta Korset avslutade sin dag med ett hejdundrande måltidskalas i Odd Fellows utmärkta lokaler på Västra Trädgårdsgatan.

Text och foto: Anders Elerud, Ordens-Bildredaktör
Sköldar: Thomas Falk