Fotografier från Grad IV finns nu tillgängliga i Moderlogens Bildgalleri för samtliga Bröder i Par Bricole att beskåda.

Länk:  Moderlogens Bildgalleri.

Notera att det krävs andra inloggningsuppgifter än de till vårt Medlemssystem och har Bror glömt inloggningsuppgifterna så kontakta bara Moderlogens Kansli.

 

Anders Elerud
Ordens-Bildredaktör