Käre Bröder i Moderlogen,

Ett nytt år har börjat och så även Moderlogens verksamhet. Vi i DHS har efter noggrant övervägande och underhandskontakter med folkhälsomyndigheten lagt nedanstående plan för 2021. 

Som alla förstår kan smittutvecklingen påverka, framför allt under vårterminen, men på detta sätt kan ni redan nu börja boka in årets Bricolistiska evenemang. När det gäller de olika grupperingarnas verksamheter kommer de att köra så gott det går utefter de rekommendationer/restriktioner som gives.

(Planen uppdaterad 2021-02-05)

VT 2021:
Grad X, RGK, som skulle ha givits i februari, är flyttad till fredagen den 20 augusti. (Prövningsgrad onsdagen den 18 augusti).
Grad XI, RSK, som skulle ha givits i april 2020, kommer att ges lördagen den 21 augusti.
Grad II, som skulle ha givits i mars, är flyttad till lördagen den 12 juni. Efter Måltidskalaset ges också ett Spex.
Grad IV, som skulle givits i april, är flyttat till maj/juni.
Stora Rådet kommer att äga rum via Zoom den 15/4.
Vårhögtidsdagen med årsmöte kvarstår på den 8/5. Vi räknar med att ge Grad VII i samband med vårhögtidsdagen. Vi har dock en reservtid bokad till hösten (4/9) också eftersom det i nuläget fortfarande är oklart hur läget kommer se ut.
Bellmandagen ges den 26/7 som vanligt.

HT 2021 – Vi räknar med att höstens datum ska hålla enligt vad som tidigare meddelats, nämligen:
 7/9 Ämbetsmannaträff
17 – 18/9 Den Bacchanaliska Akademien
18/9 Grad III
2/10 Grad IX
16/10 Grad I
14/11 Grad VI
30/11 Grad V-Rec.kapitel
1/12 Grad VIII-Rec.kapitel
4/12 Barbaradagen

När det gäller mindre aktiviteter inom enskilda grupper, såsom exempelvis styrelsemöten eller liknande, kan respektive grupp dock välja att fortsätta med sådana aktiviteter, givet att man iakttar de försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderat, se bl.a. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/.

Med Bricolistisk Hälsning!

Henrik Mickos        Christer Alexandersson        Ulf Tivéus
 Stor-Mästare          Deputerad Stor-Mästare     Stor-Kansler

 

gm Anders Elerud//OBR