Käre Bröder i Moderlogen,

Vi i DHS har efter noggrant övervägande och underhandskontakter med folkhälsomyndigheten lagt nedanstående plan för resterande evenemang 2021.
Planen uppdateras kontinuerligt

Som alla förstår kan smittutvecklingen påverka, men på detta sätt kan ni redan nu börja boka in resterande årets Bricolistiska evenemang. När det gäller de olika grupperingarnas verksamheter kommer de att köra så gott det går utefter de eventuella rekommendationer/restriktioner som gives.

Läs även De Styrandes uppdatering av Coronaläget och kommande grader – Oktober 2021 (här på Moderlogens hemsida o/e Digitala Brevet Nr 26)

Planen uppdaterad 2021-10-08

HT 2021 – Vi räknar med att höstens datum ska hålla enligt vad som tidigare meddelats, nämligen:

16/10 Grad I
14/11 Grad VI med minneshögtid
30/11 Grad V-Rec.kapitel
1/12 Grad VIII-Rec.kapitel
4/12 Barbaradagen

När det gäller mindre aktiviteter inom enskilda grupper, såsom exempelvis styrelsemöten eller liknande, kan respektive grupp dock välja att fortsätta med sådana aktiviteter, givet att man iakttar de försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderat, se bl.a. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/.

Med Bricolistisk Hälsning!

Henrik Mickos        Christer Alexandersson        Ulf Tivéus
 Stor-Mästare          Deputerad Stor-Mästare     Stor-Kansler

 

gm Anders Elerud//OBR