Moderlogen avhöll Minneshögtid med Parentation, Riddarekapitel med Reception samt Gåsakalas i S:t Jacobs kyrka samt på Grand Hôtel.

Minneshögtiden ägde rum i S:t Jacobs kyrka med storslaget framförande av Musiken och Kören. Predikan av vår Ordensprelat samt Parentation av avlidna Bröder.
Därefter Reception av nya Grad VI-Bröder från både Örebro och Moderlogen.

Efteråt ett storslaget Gåsakalas med alla tillbehör samt flera framföranden av Orkestern och Kören. Kvällens överraskning var ett divertissement framfört av vår Stormästare med liten orkester och kör.

Flera bilder finns uppladdade i Moderlogens bildgalleri https://moderlogen.parbricole.se/medlem/

Text och Foto: Göran Holm

Kontakta gärna oss på redaktionen med nyhetstips eller synpunkter på Parbricole.se eller Evoe, på e-postadressen michael.masoliver@gmail.com eller telefon 070-608 99 75.