Den 6 november var det dags för DBL:s (De Bacchanaliska Lekarne) årliga viskonsert, för tredje året i följd på Teater Pero. Årets tema ”Lekare utan gränser” var inte bara en passande ordlek för att sammanfatta mångfalden av talanger som ryms inom DBL. Det innebar också samverkan med Läkare utan gränser. Medel till deras verksamhet samlades in genom biljettintäkter och frivilliga
bidrag.

Före föreställningen stod bröderna J-E Österström, Torbjörn Palm, Gert Sjögren och Gunnar Eriksson för uppvärmningsmusiken med gitarr, fiol och tuba. Och för att knyta an till Läkare utan gränsers arbete var kvällen uppdelad i områdena Soldat, Konflikt, Läkare och Hopp. Kvällens orkester med Christer Alexandersson på keyboard, Torbjörn Palm på gitarr och klarinett, Torbjörn Reimer på klarinett och slagverk inledde med beredskapsschlagern Min Soldat.

Den följdes upp med en äldre mer krigisk version av Värmlandsvisan från 1822 och de mer moderna sångerna om soldater; The postman och Universal soldier. I konsertens konfliktdel förflyttade vi oss till 1700-talet Stockholm och det klassiska krogslagsmålet i Bellmans Tjänare Mollberg vidare till Birger Sjöbergs mer okända Krigssyn. Varför skola mänskor strida undrade Gunnar Ekman till ackompanjemang av Kjell Lööws cittra. Orkestern fick blomma ut i Bui-Doi från musikalen Miss Saigon känslosamt tolkad av Björn Insulander.

Efter pausen var det dags för en presentation av Sophie Graner från Läkare utan gränser och det viktiga arbete som de gör i värdens konflikthärdar och krigszoner. Och det följdes upp av två stycken med läkare i centrum, Suicide is painless från Mash och Birger Sjöbergs Hos min doktor.

Det sista som lämnar oss är hoppet och 6 DBL-bröder hade tagit fasta på hoppet i sina visor med titlar som Riv alla stängsel, Nu kommer kvällen. Rhymes and season, Önskan och Julvisa i Finnmarken. Hans Nystedt avslutade programmet med rockgruppen Kents storsuccé Sverige. Som final på kvällen förflyttade vi oss till 60-talet där samtliga 15 deltagande bröder i DBL tillsammans med publiken sjöng I natt jag drömde. En fin avslutning på en kväll som bjöd på underhållning av klass och tankeväckande budskap.

Bröder på scenen: Christer Alexandersson, Torbjörn Palm, Torbjörn Reimer, Jan Rudling, Mikael Andersén, Hans W Löwgren, Sune Bohlin, Kjell Lööw, Gert Sjögren, Gunnar Ekman, Björn Insulander, Pierre Ström, Björn Karlsson, Staffan Wikström och Hans Nystedt.

Text: Jan Rudling
Foto: Mats Bergqvist

Kontakta gärna oss på redaktionen med nyhetstips eller synpunkter på Parbricole.se eller Evoe, på e-postadressen michael.masoliver@gmail.com eller telefon 070-608 99 75.