Från och med vecka 46 finns det senaste numret av Moderlogens medlemstidning Evoe tillgängligt både som papperstidning och som blädderbar PDF på parbricole.se.

Evoes höstnummer bjuder bland annat på Georg Hanhes intressanta reportage ”Bellman och en liten by i Dalarna” samt en intervju med Conny Roth och Olle Palmqvist, som är upphovsmän till den Invigningskantat som uppförs för första gången under den högtidliga Logeinvigningen i Örebro den 18 november.

Du kan även läsa Anders Eleruds reportage från Bellmandagen, Lars Sundelinds intervju med SM Henrik Mickos och SM Emeritus Åke Pino Pilotti under rubriken ”Stormästarmöte” samt Roberth Strands reserapporter från DBD:s utflykter till Languedoc respektive Norrtälje.

Vi har också bilder från de högtidliga Installationerna i Göta PB respektive Borås PB. Stort tack till Niclas Sundström och Mattias Björlevik från Borås PB samt till Kjell Svensson, Martin Mann och Thore Rodelius från Göta PB!

Bland de återkommande inslagen i Evoe märks naturligtvis Stormästaren har ordet, Urban Rönnerdahls rapport om De Bacchanaliska Svingarne och Thord Sjöbergs redogörelse för PB Seniorens verksamhet under 2017. Ett nytt inslag är Paul Philip Abrigos ”Brödraspalten”!

Dessutom håller Evoe ordning på allt du behöver veta om kommande evenemang och aktiviteter, däribland Sammanträdesdagarna, Barbara, PB Seniorens julbord, PB Pubarna, PB Kontaktens luncher på Stamhusvinden, Kulturaftnarna, De Bacchanaliska Nektergalarnes repetitioner och Den Bacchanaliska Theaterns Spex.

Trevlig läsning!
Michael Masoliver

Foto: Anders Elerud