Under våren har arbetet med hemsidan fortskridit och jag kan gladeligen rapportera att hemsidan numera är säker. Ja det står så i alla fall uppe i adressraden när man besöker denna webbplats.
Det kommer sig av att all kommunikation till och från hemsidan numera är chiffrerad med hjälp av ett krypteringscertifikat. Praktiskt innebär detta att t.ex. information som skickas till webbplatsen i form av formulärtext ej kan läsas av tredjepart. En annan fördel med att använda ett krypteringscertifikat är att ParBricole.se kommer få en viss favör i Googles sökalgoritmer.

Andra ändringar innefattar bland annat ett antal felrättningar och en mer synliggjord sökfunktion längst ned på samtliga sidor. Pröva den gärna!

Par Bricoles hemsida förvaltas av Ordens Informations Collegium, har du som läser detta frågor eller synpunkter på vår webbplats, hör gärna av dig! Kontaktformulär

Mvh Ordens Webmaster Br. Johannes Ekeroth