Under maj månad kommer Göta Par Bricoles Sångkör att ge två konserter i Balders hus i centrala Helsingfors. Det blir en Bellmanafton torsdagen den 10 maj klockan 18 med trubadur Martin Bagge och en Sångarafton fredagen 11 maj klockan 18 med operasångare Glenn Kjellberg.

Med dessa konserter vill Par Bricole uppmärksamma Bellmans verk, samt den traditionella manskörssången. Sångarafton arrangeras i samarbete med vänkören Muntra Musikanter.

Göta Par Bricoles Sångkör har sitt säte i Göteborg. Kören är en del av Sällskapet Par Bricole, vilket grundades 1779 inspirerat av Carl Michael Bellman. Den 12 oktober 1835 anses vara den dag, då Göta PB Sångkör bildades, och kören är därmed en av norra Europas mest ärovördiga manskörer. PB-körens viktigaste uppgift är att verka inom Sällskapet Göta Par Bricole och bidra till dess ceremoniel samt att underhålla måltider och nachspiel.

PB-kören arrangerar publika vårkonserter, julkonserter och soiréer. Många duktiga dirigenter under århundraden anfört kören. Ofta har dessa varit verksamma i den professionella musikvärlden. De mest kända är Bedrich Smetana, Tor Mann och Matti Rubinstein. PB-körens nuvarande dirigent är Anders Ottosson, som är biträdande konstnärlig ledare vid GöteborgsOperan.

Göta PB Sångkör strävar efter utbyte med körer i vänorter och arrangerar varannat år sångarresor. Kören har besökt Finland och Danmark vid ett flertal tillfällen, samt även Norge, Island, Italien, Österrike, Tyskland och Frankrike. Göta Par Bricoles Sångkörs ändamål är att föra Bellmans Epistlar och Sånger vidare till kommande generationer. Repertoaren är i övrigt såväl sakral som profan.

Lars I Persson
Ordf.
Göta PB Sångkör

Foto: Ralf Roletschek.