Par Bricoles sensommar har varit intensiv med många gradgivningar och aktiviteter under en kort tid. Detta för att ta igen vad som förlorats under årets första hälft på grund av corona-pandemin och de restriktioner som gällt.

Foto: Anders Elerud

Många gradgivningar har genomförts uppdelade på dubbla ceremonier för att hålla nere antal deltagare vid respektive tillfälle och samtidigt anpassa antalet deltagare till tillgängliga lokaler. Vi har också genomfört fler grader samma helg och ibland parallellt som nu senast Grad 4 och Grad 7 på Piperska Muren respektive Hasselbacken under samma dag.

Grad XI med många gäster från dotterlogerna. Bl.a. här recipiender från Örebro Par Bricole (t.v), Moderlogen (mitten) och Göta Par Bricole (t.h.). Foto: Anders Elerud

Det är ett fantastiskt arbete som gjorts av alla de som arbetar med gradgivningarna, både bakom och på scenen. Allt ifrån de på vårt Kansli som sköter inbjudningar och håller ordning på alla deltagarna, ekonomin m.m,  till cermonimästare, providörer, intendenter, körsångare, lekare och många många fler. Det är en stor apparat normal att genomföra våra träffar, men det har varit särskilt utmanande under den här tiden när vi har komprimerat programmet så hårt under en kort tid.

Foto: Göran Holm

 

Foto: Leo Smidhammar

Allt arbete i det Lysande Sällskapet Par Bricole är frivilligt och man måste säga att både insatserna och frivilligheten har varit på en enormt hög nivå under den här sensommaren och inledningen på hösten. Det är en stor glädje att tillhöra ett sådant sällskap, inte minst för alla de Bröder som gått och väntat på att gemenskap och förnöjsamheter ska dra igång på riktigt igen.

För medlemmar i Par Bricole; Många fler bilder hittar du i Moderlogens bildgalleri. Följ länken under Bröders inloggning uppe till höger på webbsidan. Saknar du inloggningsuppgifter kontakta Kansliet, email:  sthlm@parbricole.se

Text: Anders Elerud, Ordens-Bildredaktör