Under ledning av den eminente Per Strandin besökte PB Senioren Långholmen i april. Frigången inleddes hos skulptören Thomas Qvarsebo. I ateljen berättade han med stor entusiasm och humor om några av hans kända verk till exempel om Palme postumt i Riksdagshuset, Fridtjof Nansen i Oslo, Nils Ferlin i Karlstad, Greta Garbo i Stockholm, Salvatore Grimaldi, Nacka Skoglund, Alf Henriksson, bara för att nämna några.

Efter denna inspirerande timme fortsatte frigången till Stora Henriksvik för en mycket välsmakande lunch. Där fick vi också information om Bellmansmuseet och dess historia och den vackra trädgården. Av värdparet Christina Trapp Bolund och Lasse (i Parken) Helgö fick vi berättelsen om Stora Henriksviks historia.

Det var ett av de två tullhusen som 1647 placerades i en vik på öns norra sida. Diverse aktiviteter fanns fram till 1978 då det lämnades tomt. 1992 öppnade Christina och Lasse Bellmanmuseet i fastigheten Stora Henriksvik. Huset var då helt förfallet. Trädgården som sträcker sig ned mot Mälaren var igenvuxen.

Christina och Lasse berättade inspirerat hur de renoverade huset och trädgården med material och färger som användes på 1700-talet. De bor själva på övervåningen och numera som pensionärer arrenderar de ut kafé, fest och konferenslokalen (storahenriksvik.se).

Per, sådana utflykter har du inte gjort för sista gången, hoppas vi!

Vid pennan under Per-mission Ulf Bergman, som även svarade för fotograferandet.