Alla fotografier från Vinterbalen, inklusive parfotografierna, finns nu tillgängliga i Moderlogens Bildgalleri.
Tillgängliga för samtliga Bröder i Par Bricole – Har bror glömt inloggningsuppgifterna kontakta Moderlogens Kansli.