This content has been archived. It may no longer be relevant

I början av 1930-talet utförde konstnären Eric Norström en serie med 49 porträtt av bröder i Par Bricole. Portföljen med samtliga porträtt skänktes på Barbaradagen den 4 december 1934 av Knut Kinberg (som också är avporträtterad i serien) till Par Bricole. Nu har hela serien digitaliserats och publicerats i högupplöst format på parbricole.se. Registret över de bröder som finns med i serien upptar 46 namn. Under 1900-talet har dock fyra namn i serien förkommit. Utöver de i registret upptagna namnen finns i portföljen ytterligare tre porträtt. Serien består därför idag av totalt 45 porträtt.

Hela serien kan laddas ner som högupplöst PDF (Skrift nr 9) på sidan Historia att ladda ner.

Eric Norströms porträtt från 1934 - Titelsida

Eric Norströms porträtt från 1934 – Titelsida

Bröder och Riddersmän i Par Bricole. Några oförgängligt skinande profiler tecknade av Eric Norström och till Det Lysande Sällskapet donerade av Knut Kinberg. Barbaradagen den 4 december 1934.

Eric Norströms porträtt från 1934 - Register

Eric Norströms porträtt från 1934 – Register

Registret upptar följande personer:

1. Einar Berg
2. Arne Biörnstad (porträttet saknas)
3. Gustaf Carlberg
4. Wilhelm Carlberg
5. Otto Clason
6. Albin Danielsson
7. Gustaf Ekström (se nedan)
8. John Ericsson (se nedan)
9. Axel Gillberg
10. Johan Erik Haglund
11. Eric Hallin (porträttet saknas)
12. Ernst Hansson
13. Harry Hector
14. Carl Hellström
15. Nils Henrikson
16. Jac Holmström
17. Karl Håkansson
18. Gunnar Jacobsson
19. Erland Johansson (porträttet saknas)
20. Knut Kinberg (se nedan)
21. Otto Larsson
22. Gotthard Wilhelm Marcks von Würtemberg
23. Gottfried Mattsson
24. Ernst Olson
25. Carl Oscar Othzén
26. Joel Pahlin
27. Wilhelm Ringvall
28. Erik Severin
29. Emil Sjögren
30. Måns von Stedingk
31. Tore Strindberg (se nedan)
32. Harald Sundberg
33. Sven Svensson
34. Ernst Ferdinand Söderberg
35. Gösta W. Söderberg
36. Otto Söderlund
37. Edvard Ternell
38. Paul Thyberg
39. Carl Wahlberg
40. John Wettervik (porträttet saknas)
41. Ivar Widner
42. Tobias Wilhelmi (se nedan)
43. Erik Wirén
44. Patrik Vretblad (se nedan)
45. Gustaf Zacco
46. Otto Åström

Porträtt i portföljen som saknas i registret:

47. Herman Wallden
48. Ernst Lind af Hageby
49. Carl Jonn

Här nedan följer några exempel ur serien:

Eric Norströms porträtt från 1934 - Gustaf Ekström

Eric Norströms porträtt från 1934 – Gustaf Ekström

Eric Norströms porträtt från 1934 - John Ericsson

Eric Norströms porträtt från 1934 – John Ericsson

Eric Norströms porträtt från 1934 - Knut Kinberg

Eric Norströms porträtt från 1934 – Knut Kinberg

Eric Norströms porträtt från 1934 - Tore Strindberg

Eric Norströms porträtt från 1934 – Tore Strindberg

Eric Norströms porträtt från 1934 - Tobias Wilhelmi

Eric Norströms porträtt från 1934 – Tobias Wilhelmi

Eric Norströms porträtt från 1934 - Patrik Vretblad

Eric Norströms porträtt från 1934 – Patrik Vretblad

Alla bilder har fotograferats och digitaliserats av Mats Hayen vid Stockholms stadsarkiv. Publiceringen är godkänd av konstnären Eric Norströms efterlevande. Det är inte tillåtet att trycka eller på annat sätt sprida materialet utan att kontakta upphovsrättsinnehavarna. Bilderna får dock delas på sociala medier om källan – Par Bricoles arkiv eller parbricole.se – anges.