>> Carl Michael Bellmans Geografi <<

 

Författaren Staffan Wikström med sin nya bok – Carl Michael Bellmans Geografi (foto: B. Jonshult)

Det har skrivits många böcker om Carl-Michael Bellman genom åren, men nu har det kommit en ny bok med en lite ny och annorlunda vinkel än de tidigare. Den heter Carl Michael Bellmans Geografi och är skriven av Par Bricole brodern Staffan Wikström, tillika Lekare och Ciceron i Bellmanshuset, Par Bricoles Stamhus på Urvädersgränd i Stockholm.

Boken omfattar besök på ca 130 olika platser och miljöer i hela landet med direkt anknytning till Bellman. En berättelse om skaldens relation till respektive miljö, ett foto taget på platsen samt i flertalet av fallen, en vers ur en dikt, epistel eller sång skriven av skalden med anknytning till miljön.

Staffan berättar att när coronaepidemin utbröt i början på år 2020 och allting verkade tråkigt och instängt, så hittade han en bok i sin bokhylla, ”Bellman var där” av Andersén, Hall, Holm och Ståhlmark. Boken beskrev ett femtiotal platser runt om Stockholm som hade anknytning till Bellman. Med den boken under armen gav han sig iväg mestadels på cykel, men även med bil för att lokalisera och fotografera dessa platser.

I samma veva började han också läsa Carina Burmans välskrivna biografi Bellman, vilken gav inspiration till ytterligare platser att besöka. En del platser ser ut som på Bellmans tid. En del ser annorlunda ut idag. Men det var här det hände, säger Staffan vidare, bostäder, kyrkor, arbetsplatser, minnesmärken, krogar och värdshus, viktiga personer och epistelfigurer samt i en hel rad övriga miljöer och platser.

Det hela blev en uppskattad bildberättelse om sju avsnitt, presenterad i PB:s digitala månadsbrev under pandemins kulmen. Senare, ivrigt uppmuntrad av PB:s egen Bellmanialog Broder Bengt Jonshult, började Staffans tankarna på att ge ut denna dokumentation i bokform ta form. Nu tre år senare så är boken äntligen färdigskriven, bearbetad och tryckt.

Den förmedlar på ett enkelt och tydligt sätt bred kunskap om det liv Carl Michael Bellman levde och de miljöer han rörde sig i, och hur dessa miljöer också har påverkat hans diktning.

Här några av alla de 130 platser som Staffan Wikström besökt och berättar om i sin nya bok Bellmans Geografi. Vilka de är, ja det får man allt läsa om i boken!

Bengt Jonshult, Lisa Lanning, Mats Hayen, Olof Holm, Kjell Lööw och hustru Gunilla har samtliga på olika sätt bidragit till bokens tillkomst berättar Staffan vidare. Bengt Jonshult med idéer, faktakunskap och uppmuntran. Lisa Lanning med den grafiska designen. Mats Hayen och Olof Holm med faktagranskning och kunskap. Kjell Lööw och hustru Gunilla med korrekturläsningen.

Ett gott och vänskapligt samarbete som gör att vi nu får möjlighet att läsa den fina och välarbetade boken av den idoga och i både geografin och historien kunniga Staffan Wikström.

Det officiella boksläppet skedde den 1 maj hemma hos familjen Wikström. Under muntra former underhölls alla inbjudna gäster, samarbetspartners och hunden Pajso med utmärkta snittar och gott vin i trevligt sällskap. (Pajso fick förstås inget vin men han hann slicka på en eller annan snitt i vimlet mer eller mindre oupptäckt). Allt medan vi fick höra fler anekdoter från bokens tillkomst, ackompanjerat med härliga Bellmans-tolkningar från några av Par Bricoles Lekare som var närvarande på släppet.

Författaren till boken Carl Michaels Bellmans geografi, Staffan Wikström, gör här sitt officiella ”boksläpp”! (foto: A. Elerud)

 

Den första rykande färska upplagan finns redan tillgänglig och vill du veta mer om hur man får tag i ett exemplar, så kontakta Staffan på wikstromstaffan@gmail.com för mer information.

Vi önskar Broder Wikström lycka till med den vidare lanseringen av den fina välskrivna boken Carl Michael Bellmans Geografi.

 

Text: Anders Elerud, Ordens-Bildredaktör
Foto: Staffan Wikström, Författare & fotograf