De Styrandes uppdatering med anledning av regeringens besked
om avvecklade åtgärder mot Covid-19 (2022-02-07)

Käre Bröder,
I och med regeringens besked i förra veckan om att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19
onsdagen den 9 februari, har DHS beslutat att de tidigare begränsningarna för antalet
deltagare på Stamhuset upphör att gälla från och med måndagen den 28 februari.
Vi förutsätter som tidigare att alla som deltar vid gradgivningar, möten, etc. ska vara
fullvaccinerade och att man givetvis stannar hemma vid sjukdomssymptom.

Beträffande den tidigare uppskjutna grad II, kommer den att ges i samband med grad III
lördagen den 24 september. När det gäller ändrade datum för övriga grader under våren
hänvisas till tidigare uppdatering 2022-01-26. Kalendarium för samtliga logers grader finns
även på https://parbricole.se/events/

Denna uppdatering, i likhet med tidigare besked från DHS, finns även att tillgå på PB-
webben, se https://moderlogen.parbricole.se/

Broderligen

Henrik Mickos Christer Alexandersson Ulf Tivéus
Stor-Mästare Deputerad Stor-Mästare Stor-Kansler