Käre Bröder,

Efter regeringens tidigare beslut om att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19, börjar livet så smått återgå till det normala. Vi kommer nu förhoppningsvis att kunna ha våra grader utan inskränkningar av antalet deltagande och den tidigare tillfälliga begränsningen av antalet samtidigt närvarande på Stamhuset har som ni vet upphört att gälla.

Pandemin har dock inte släppt greppet om vare sig Europa eller Sverige. Däremot fortsätter antalet smittade i landet att minska även om andelen nu har stabiliserats något. Det är dock viktigt att vi alla även fortsättningsvis gör vad vi kan för att undvika smitta då vi ses och självklart även stannar hemma om vi har symptom. Liksom tidigare är en förutsättning för att delta att man är fullvaccinerad.

Vi inom DHS kommer därför tills vidare inte att gå ut med några ytterligare meddelanden om Corona om inte utvecklingen vänder till det sämre. Vi kommer också att ha en beredskap för nya varianter av viruset, liksom för ett eventuellt nytt utbrott i höst.
Denna uppdatering, i likhet med tidigare besked från DHS, finns även att tillgå på PB-webben, se https://moderlogen.parbricole.se/

Broderligen

Henrik Mickos Christer Alexandersson Ulf Tivéus
Stor-Mästare Deputerad Stor-Mästare Stor-Kansler