Bästa Bröder i Moderlogen!

God fortsättning på ett nytt Bricolistiskt år fyllt av förnöjelser av alla möjliga slag. Många
bröder har glädjande redan gjort intresseanmälningar till resor på De Bacchanaliska
Resenärernas (DBR) vårprogram. Hurra! Det finns fortfarande möjligheter att anmäla intresse
om deltagande till nedanstående resor.

  • 17 februari Sundsvall grad II
  • 18 mars Jönköping grad II samarrangemang med De Bacchanaliska Näktergalarna
  • 25 mars Malmö installationshögtid (Begränsat antal platser)
  • 22 april Sundsvall Stora vårkalaset med damer
  • 20 maj Jönköping grad VII (Begränsat antal platser)
  • 27 maj Örebro Vårhögtidsdag

Du som redan har gjort en intresseanmälan behöver inte göra det igen. När det närmar sig
kommer reseledare att kontakta dig med uppgifter om kostnader för definitiv anmälan.
Så, mine Bröder, ta tillfället i akt att odla gamla kontakter och knyta nya vänskapsband med
resande bröder från vår loge och möta välkomnande bröder i dotterlogerna för att dela nya
upplevelser då varje grad i varje loge bjuder på något nytt i ritualerna.

Detta gör du genom att anmäla ditt intresse (ej bindande) genom mejl till
resor.moderlogen@parbricole.se. Ange din grad och vilken/vilka resor du är intresserad av
så återkommer vi med närmare information om slutlig anmälan inför varje resa, vilket brukar
vara någon månad innan planerad tillställning. Du är även välkommen att höra av dig med
frågor, synpunkter eller andra önskemål.

Klang!