Årsskiftet närmar sig och arbetet med att sammanställa nästa Årsbok har inletts. Som bekant innehåller Årsboken mycket läsvärt, bland annat Stormästarens berättelse, Bellman- och Barbaratalen, uppgifter om styrande, ämbetsmän och talanggrupper, medlemsmatrikel och mycket annat. Och detta tillsammans med ett omfattande bildmaterial från året som gått! Ambitionen är att för varje år utveckla och utöka innehållet i Årsboken. Mer intressant läsning med historiska återblickar, inte bara ett år bakåt utan också 100 och 200 år.

 

Årsbokens Vänner Ett stort antal Bröder i PB har valt att på ett personligt sätt stödja arbetet och bidra till att täcka produktionskostnaderna. Mången Broder kan varje år titulera sig Årsbokens Vän och få ett tack i Årsboken. Tillsammans medannonsintäkterna gör deras generösa bidrag att Årsboken till stor del eller helt och hållet kan bära sina egna kostnader.

Kostnaderna för att trycka och distribuera Årsboken har under senaste året gått upp. För att klara finansieringen säljer vi i första hand annonser. Men inkomsterna av annonsförsäljningen täcker endast en del av kostnaderna. Vi är därför beroende av bidragen från Årsbokens Vänner

Vi ber därför Dig käre Bror att bidra genom en insats på endast 200kronor, vilken lyfts fram genom att Ditt namn finns med på sidornaunder rubriken Årsbokens Vänner. Ett litet bidrag som betyder mycket.

Vi hoppas att Du vill hörsamma vår vädjan genom att göra en inbetalning tillPB:s plusgirokonto 15 14 05-8. Ange Årsbokens Vänner och glöm inte Ditt namn. Materialet sammanställs i början av januari 2024 och vi behöver Dittbidrag före den 31 januari 2024 för att få med Ditt namn i sammanställningen.

Vi hoppas därför att Du, liksom andra Bröder, medverkar till att stötta produktionen av vår Årsbok med bidrag på 200 kronor.

 

Klang!

Patrik Syrén, OIM
Matrikelredaktör för Årsboken