I en tid av krig och elände blir det inte bättre när de grå höstdagarna kommer över en. Man
längtar efter ljus och värme, glädje och skratt, kamratskap och förtrolighet.

Då är det än viktigare att Par Bricole lyser upp din vardag!

Under den mörka tiden fram till Vårhögtidsdagen kan kalmuckerna endast ana ljuset i
vintertunneln medan Bröderna i Par Bricole vandrar i det Bricollistiska ljuset! Oss väntar
Bellmanopera, RGK, Grad II (med spex), RSK, Grad IV och Grad VII. Därtill har vi förmånen
att kunna piggas upp och få njuta av ytterligare fantastiska insatser från våra Talang- och
Aktivitetsgrupper som städse gläder oss med konserter, spex, kultur- och gastronomiprogram osv. osv.

Men först ser vi fram emot att få fylla vår tillvaro med en lysande Barbarahögtid lördagen den 2:a
december. Då lyser den Bricollistiska lampan klart och jag kan lova att det, precis som under
höstens genomförda grader, blir en glad och Broderlig tillställning!

För att nu allt detta skall bli möjligt krävs dock en insats från Er Bröder, vilken det
årliga ”Blå Brevet” härmed vill påminna om. Det är således dags att betala


Den lyskraft vi skämt bort oss med genom åren, och som vi så varmt värnar om, behöver
ekonomisk underbyggnad för att vi ”under några ögonblicks förgätande av livets
besvärligheter” ska kunna förgylla vår tillvaro med ”Broderlig Vänskap, Aktning och Förtroende”.

För att underlätta för Dig sänder vi en separat faktura.
Kansliet vill se Din tribut snarast men senast den 29 december 2023.

Årsavgiften är, efter beslut vid Årsmötet 1200 kronor för år 2024. Bröder som ännu
inte fyllt 31 år och Bröder som fyllt 80 år kan välja att endast betala 600 kr.
Vi tre Styrande ser än en gång med förväntan och tillförsikt fram emot att Par Bricole
under nästa år i än högre grad kommer att vara det mest Lysande Ordenssällskapet
i vårt land vad gäller sång, teater, musik och talekonst i Ordningens, Styrkans,
Munterhetens och Förtrolighetens sanna anda.

Henrik Mickos
Stor-Mästare