Mer information om högtidlighållandet av Bellmandagen kommer senare